บริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการในงานก่อสร้าง และปรับภูมิทัศน์

Greenery Product สำหรับงานโครงการและงานทั่วไป เน้นการสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่

เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดจำหน่ายและให้บริการด้านการติดตั้ง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

“Change for the Better to be the Best”

Change การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต

Better ทำให้ดีกว่า

Best มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

Innovation นวัตกรรมที่ทันสมัย

การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจเป็นแนวความคิด หรือพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม และทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตและประหยัดพลังงาน

 

Weterproof Membrane

แผ่นวัสดุกันซึม EVALON และ TPO สามารถตอบสนองงานออกแบบอาคารในรูปแบบทันสมัยได้หลากหลาย รวมถึงการใช้ร่วมกับวัสดุ แผ่นฉนวนกันความร้อน เพื่อลดอุณหภูมิ ทิ่จะผ่านเข้าในอาคารได้อย่างดี ช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถใช้ร่วมกับการจัดสวนหย่อม (Green Roofing) ระบบกันซึม EVALON และ TPO สามารถติดตั้งกับพื้นผิววัสดุหลายๆรูปแบบเช่น VIVA BOARD, FIBER CEMENT, METEL DECK, พื้นคอนกรีต ในหลายๆส่วนของบ้านนวัตรกรรม เพื่อการปกป้องที่สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย

Landscape Solution

ผลิตภัณฑ์ ELMICH ที่เป็นวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน ผลิตจากพลาสติกที่ผ่านการหมุนเวียน โดยคำนึกถีงการจัดการระบายน้ำ และภูมิทัศน์ ได้นำเสนอ โซลูชั่นต่างๆ เพื่อความต้องการของลูกค้าในการปรับภูมิทัศน์ต่างๆ เช่น Greenroof Greenwall หรือโครงสร้างอื่นๆเพื่อรองรับวัสดุประเภทอื่น เช่น ไม้ แผ่นหิน 

 

Acoustic Solutions

เส้นใยโพลีเอสเตอร์ มีน้ำหนักเบากว่าใยแก้วและใยหินเพราะว่ามีโพร่งอากาศมากกว่า ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดเก็บอากาศ จึงเหมาะเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากนั้น โพรงอากาศยังทำหน้าที่ดูดซับเสียงโดยหลักการเสียดสีคลื่นเสียงกับโครงสร้าง โพรงอากาศภายในวัสดุ จะเปลี่ยนแปลพลังงานเสียงเป็นพลังงานความร้อน

– ฉนวนโพลีเอสเตอร์ ใช้ความร้อนในการประสานเส้นใยเข้าด้วยกัน ปราศจากกาวหรือสารเคมีที่เป็นอันตราย

– ฉนวนโพลีเอสเตอร์ผลิตจากเส้นใยที่แปรรูปจากขวดน้ำ จึงสะอาด ปลอดภัย ไม่มีกลิ่น

– เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ไม่ดูดซับความชื้นจึงไม่ก่อให้เกิดกลิ่นอับ อีกทั้งคงสภาพตลอดอายุการใช้งาน

– ไม่ขึ้นราหรือเป็นแหล่งอาหารของแมลงและปลวก

– สามารถนำกลับมาแปรสภาพและใช้งานได้อีก