tpo

UltraPly TPO membranes Firestone Ultraply ™ TPO เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดในการเลือกใช้ระบบหลังคาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสีขาวหรือสีอ่อนที่ผสมผสานสุนทรียศาสตร์เข้ากับความทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตสภาพดินฟ้าอากาศและความแข็งแรงของตะเข็บ Ultraply ™ TPO...